help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerialerlass vom 7. April 1978 zur festlegung des Eintragungsformulars für Pflegekäfte im sinne des Artikels 2 des königlichen Erlasses vom 2 Juni 1977 zur Änderung des königlichen Erlasses vom 7 Oktober 1976 über die Organisation und den Geschäftsgang der Medizinalausshüsse

Ministerieel besluit van 7 april 1978 betreffende het inschrijvingsformulier voor de beoefenaars van de verpleegkunde - Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/1978
Pagina:5709
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Geen vertalingen in BS