help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 mei 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 november 1977 waarbij de verdeling wordt geregeld van het actief en het passief van het Instituut van de Gemeenschappelijke Diensten van de Belgische Radio en Televisie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/05/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/1980
Pagina:7954
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking