help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 april 1980 tot toepassing van de regels betreffende de uitoefening van het beroep van wasser, droogkuiser, verver en fotograaf en tot aanwijzing van de overheid belast met het uitreiken van attesten betreffende het vrij verrichten van diensten, ter voldoening aan de richtlijn van 16 juni 1975 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende maatregelen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor diverse werkzaamheden (ex klasse 01 tot en met 85 CITI) en houdende met name overgangsmaatregelen voor deze werkzaamheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/1980
Pagina:6334
Advies van de Raad van State 13479
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/05/1980 tot 23/03/2002