help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 maart 1980 houdende goedkeuring van het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Socialistische Republiek Roemenië, anderzijds, inzake de wederzijdse aanmoediging, bescherming en vrijwaring van investeringen, ondertekend te Brussel, op 8 mei 1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1980
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/05/1980
Pagina:6042
Advies van de Raad van State 13234
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking