help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 23 januari 1979 tot goedkeuring van de verordening nr. 4 van 8 november 1978 van de Controledienst voor de verzekeringen tot vaststelling van de voorwaarden waaronder buitenlandse roerende waarden, op een officiële buitenlandse beurs genoteerd, kunnen aanvaard worden als dekkingswaarden, uitgevaardigd in uitvoering van artikelen 16, § 2, derde lid, en 29, vierde lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, alsook van artikel 17, § 1, 6°, van het koninklijk besluit van 12 maart 1976 tot vaststelling van de datum waarop sommige artikelen van de voormelde wet in werking treden en houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/01/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 14/02/1979
Pagina:1791
  • 17/02/1979 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking