help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 mei 1963 tot indeling in de derde categorie van het Rijkspersoneel van de ambtenaren met de graad van dokleider en van eerste werkman-specialist-ploegbaas-electricien en tot vaststelling van de vereisten voor bevordering tot de graad van dokleider, bij het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/1963
Pagina:5415
Advies van de Raad van State 8313
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking