help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/1980
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/1980
Pagina:4209
Advies van de Raad van State 13049
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opgeheven door een of meer overheden: zie "Alle" in de analyse