help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 januari 1980 - Specificeren van bekwaamheidsbewijzen vereist om het ambt uit te oefenen van leraar algemene vakken en leraar technische vakken en beroepspraktijkin sommige onderwijsinrichtingen, waar het Nederlands de onderwijstaal is


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 09/05/1980
Pagina:5715
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1969