help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 mei 1997 betreffende de uitgifte van muntstukken in goud van 50 ECU en zilver van 5 ECU, jaartal 1997, ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van het Verdrag van Rome


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/05/1997
Pagina:13851
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/05/1997 tot ...
Opmerkingen KB 26/11/1998, art. 1:
De in uitvoering van dit besluit uitgegeven muntstukken houden op wettelijk gangbaar te zijn op 01/01/1999
De datum "23 september 1988" in de aanhef dient gelezen te worden als "23 december 1988"