help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 december 1988 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij titularis kunnen zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/1988
Pagina:17386
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking