help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 maart 1981 tot invoering in het ministerieel besluit van 30 april 1969 van bepalingen waarbij de vereiste bekwaamheidsbewijzen worden gespecificeerd om het ambt van leraar technische vakken en het ambt van praktijkleraar in het hoger secundair onderwijs van de koninklijke athenea uit te oefenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 15/10/1981
Pagina:13144
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1981