help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 november 2015 tot aanpassing van de benaming van de Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/11/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/2015
Pagina:77717
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 58148
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/01/2016 tot ...