help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 april 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1956 houdende toekenning van een vergoeding voor reiskosten aan sommige familieleden van militairen, die ernstig ziek, door een ongeval getroffen of overleden zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1981
Pagina:6314
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1981