help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juni 1978 tot wijziging wat de geldigheidsduur van de algemene norm betreft, van het koninklijk besluit van 13 april 1973 tot vaststelling, wat de Regie van Telegrafie en Telefonie betreft, van de personeelsformatie van het niveau 1 en van de algemene norm op grond waarvan de Minister, die voornoemde regie beheert, de personeelsformatie van de niveaus 2, 3 en 4 bepaalt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/03/1979
Pagina:3337
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1978