help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 december 1996 waarbij aan de Minister van de Waalse Regering tot wiens bevoegdheid de plattelandsontwikkeling behoort, alsmede aan sommige personeelsleden van de "Office wallon de Développement rural" machtiging wordt verleend om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken (RRNP)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/1997
Pagina:12147
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 24664
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking