help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 maart 1997 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Landsverdediging inzake de financiële afhandeling van de teruggaven van de infrastructuur die door de Duitse Bondsrepubliek aan de Belgische Strijdkrachten of civiele dienst ter beschikking werd gesteld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/1997
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/1997
Editie:1
Pagina:10242
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking