help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 december 1982 tot uitvoering van artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 5 november 1982 betreffende het opleidingsgetuigschrift voor bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke stoffen in laadketels, tanks of tankbatterijen over de weg vervoeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/1983
Pagina:1341
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983

Opmerkingen Het koninklijk besluit van 05/11/1982 werd opgeheven bij koninklijk besluit van 15/12/1994