help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 juli 1973 houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van sommige leden van het administratief personeel en van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kunstonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/07/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/1973
Pagina:10257
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1973

Periode van geldigheid van ... tot 30/04/1999