help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 november 1982 houdende vaststelling, wat het Duitse taalgebied betreft, van bepaalde bijzondere modaliteiten voor de toepassing van de reglementering op het stuk van de voortdurende vorming in de middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/11/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/12/1982
Pagina:14483
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1982
Art. 2: 01/09/1982
Art. 9: 20/07/1982
Art. 10, 1.: uitwerking: datum van de ingetrokken akte: 20/07/1982

Periode van geldigheid van 01/07/1982 tot 01/07/1995