help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 oktober 1982 tot uitvoering van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/1982
Pagina:12037
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 29/09/1982

Overgangsbepaling: Blijft van toepassing op de rust- en overlevingspensioenen die voor het eerst daadwerkelijk voor 1 januari 1991 zijn ingegaan

Periode van geldigheid van 29/09/1982 tot 01/01/1991