help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 februari 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/1993
Pagina:5674
Advies van de Raad van State 21859
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/03/1993 tot ...
Opmerkingen In tegenstelling tot wat zijn opschrift vermeldt wijzigt dit besluit niet enkel het KB 23/01/1991. Het heft ook art. 8 op van het KB 22/07/1991dat het KB 23/01/1991 heeft gewijzigd. Zie, wat betreft de echte aard van dit artikel, de algemene opmerking die in het beschrijvend scherm van het KB 22/07/1991 wordt vermeld.