help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 februari 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de betaling van de achterstallen van tegemoetkomingen aan gehandicapten wordt gespreid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/02/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/02/1993
Pagina:3552
Advies van de Raad van State 22075
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 17/02/1993 - 31/12/1993

Periode van geldigheid van 17/02/1993 tot 31/12/1993