help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 december 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1980 tot vaststelling van de organieke formatie van het personeel van de niveaus II, III en IV van de diensten voor de Franse Cultuur van het Bestuur van het MInisterie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1984
Pagina:1982
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1979