help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1ste juni 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 1978 houdende vaststelling van de organieke formatie van het personeel van de niveaus II, III, en IV van het algemeen secretariaat , van de gemeenschappelijke diensten voor het departement en van de diensten voor Nationale Opvoeding van het bestuur van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1978
Pagina:8911
Advies van de Raad van State --