help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 maart 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1974 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/03/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/1997
Pagina:7395
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking