help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 23. August 1988 zur Festlegung der Modalitäten für den Antrag auf Zuschuss für anerkannte Familien- und Seniorenhilfsdienste

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 23 augustus 1988 houdende vastlegging der modaliteiten van de aanvraag om subsidies voor erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/08/1988
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/05/1989
Pagina:7807
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 19/05/1989 tot 31/12/2010