help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief van 31 maart 1983 betreffende de toepassing van de bijlage van het ministerieel besluit van 23 december 1982 tot vaststelling van de vorm van het verslag inzake het matigingsbeleid te verstrekken in ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging bestaat en die minder dan twintig werknemers te werk stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1983
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/04/1983
Pagina:4530
Advies van de Raad van State --