help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 mei 1983 tot aanvulling van artikel 5, §1, van de gecoördineerde wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de examens met het oog op de toegang tot de verschillende kandidaatexamens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/1983
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/08/1985
Pagina:11654
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking