help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 mei 1983 tot vaststelling van de vorm en de wijze van toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de jaartallen 40-45


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/07/1983
Pagina:8668
Advies van de Raad van State 14924
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking