help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 23 maart 1983 houdende wijziging van het decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1983
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/1983
Pagina:3858
Advies van de Raad van State 15303
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/04/1983 tot 07/05/1994