help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 maart 1983 ter aanvulling van het ministerieel besluit van 25 juni 1975 tot vaststelling der perimeters voor het vervoer met taxi's, gewijzigd en aangevuld door de ministeriële besluiten van 22 januari, 12 februari en 5 mei 1976, 8 februari en 2 september 1977, 29 november 1978, 3 januari en 15 december 1980, 21 januari en 8 juli 1981 en 19 oktober 1982


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/03/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/03/1983
Pagina:3662
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking


Zonder voorwerp gemaakt door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse