help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 januari 1983 tot vaststelling van het bedrag van de aanvullende bijdrage zoals bepaald in bijlage VI sub. A. 1. b) van de Verordening (EEG) nr. 1390/81 van de Raad, van 12 mei 1981, houdende uitbreiding van Verordening nr. 1408/71 (EEG) betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregeling op loontrekkenden en hun gezinnen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, tot de zelfstandigen en hun gezinsleden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/01/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/01/1983
Pagina:161
Advies van de Raad van State 14767
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1982

Periode van geldigheid van 01/07/1982 tot 01/01/2008