help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 september 1987 betreffende de machtiging tot het uitoefenen van de ambulante activiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/11/1987
Pagina:17158
Advies van de Raad van State 17942 + 18129
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/11/1987 tot 18/06/1995