help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 27 november 1984 houdende erkenning en subsidiëring van jeugdverblijfcentra


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/1984
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/1985
Pagina:773
Advies van de Raad van State 15943
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1984

Periode van geldigheid van 01/01/1984 tot 01/01/2004