help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 november 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 1973 tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/11/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/12/1984
Pagina:15356
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/11/1984

Opmerkingen Impliciet opgeheven bij KB 22/09/1995