help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 augustus 1984 tot goedkeuring van het reglement van orde, opgesteld door de Commissie van beroep inzake het overhevelen van personeelsleden naar de ministeries van de Gemeenschappen en de Gewesten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/08/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/1984
Pagina:12714
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking