help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 oktober 2009 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt om het jaarlijks aantal kandidaatnotarissen op te trekken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/10/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/11/2009
Pagina:72351
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/11/2009 tot ...