help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1968 betreffende de voorafgaande erkenning der ondernemingen, die zuivelproducten vervoeren, bereiden, omvormen of conditioneren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/08/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/09/1985
Pagina:13666
Advies van de Raad van State 16413
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking