help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juli 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 1979 tot vaststelling van de taalkaders van het Nationaal instituut voor de Huisvesting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/1984
Pagina:11890
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking