help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot vaststelling van de criteria tot verdeling van de Rijkstegemoetkomingen toegekend aan de tak geneeskundige verzorging van de regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/1985
Pagina:11240
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1986