help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 april 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1982 houdende verlenging van bepaalde maatregelen ter bevordering van de brandstofbesparing in de sektoren van de tuinbouw, de zeevisserij en de landbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/05/1984
Pagina:5916
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT m.b.t. investeringen gebeurd tot 30/06/1984

Periode van geldigheid van 13/05/1984 tot 30/06/1984