help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 maart 1984 tot vaststelling van de nadere regelen waaronder de toekenning van ingehouden kinderbijslag kan worden verkregen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/1984
Pagina:5390
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1984

Periode van geldigheid van 01/01/1984 tot 01/07/1992