help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 januari 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1967 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr.49 van 24 oktober 1967 betreffende de gezinsbijslag voor werklozen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1984
Pagina:2075
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1981