help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 november 1985 houdende sommige administratieve bepalingen ten gunste van de ambtenaren van de Regie der Luchtwegen die met graad van de loopbaan van industrieel ingenieur of van architect zijn bekleed


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/01/1986
Pagina:4
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1978