help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 november 1985 betreffende de Commissie belast met het beheer van het eigen vermogen van de Nationale Dienst voor Opgravingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/02/1986
Pagina:2274
Advies van de Raad van State 16676 ?
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/02/1986 tot ...