help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 september 1985 tot vaststelling van de voorwaarden voor de verwerking van het varkensvlees, opgeslagen in het kader van de Verordeningen (EEG) nr. 772/85, (EEG) nr. 978/85 en (EEG) nr. 1477/85 en van het varkensvlees waarvoor een thermische behandeling is voorgeschreven of dient te worden voorgeschreven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/09/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/1985
Pagina:13520
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 20/09/1985 tot ...