help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 juli 1985 tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 november 1952 inzake de uitoefening van de leurhandel in vaste minerale brandstoffen en van het ministerieel besluit van 5 november 1952 tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit van 28 november 1939 wat betreft de leurhandel in vaste minerale brandstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/1985
Pagina:11114
Advies van de Raad van State 16823
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/07/1985 tot ...