help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 mei 1985 houdende bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake douane en accijnzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/1985
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/1985
Pagina:11704
Advies van de Raad van State 15610
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten

Periode van geldigheid van 01/01/1976 tot ...