help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 6 maart 1985 betreffende de wet van 11 december 1984 tot wijziging van sommige bepalingen van het Kieswetboek en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/03/1985
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/1985
Pagina:2843
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld