help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 september 1986 tot verhoging van het maximumbedrag van de vergoedingen voor het gebruiken van het openbaar domein voor de aanleg van elektrische leidingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1986
Pagina:14982
Advies van de Raad van State 16744
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/11/1986 tot 01/01/2002